Principals clients > IndustriesT
TONI FRANCESC
Projectes medioambientals.
Magatzem i botigues a Badalona.H

HENKEL IBERICA
Diversos projectes d'implantacions,
ampliacions i instal·lacions. Barcelona,
Montornès del Vallès i Malgrat.

SOCIETAT AIGÜES DE BARCELONA
Taller de manteniment. Instal·lacions de climatització. Cornellà.
Montornès del Vallès i Malgrat.


TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA
Cotxeres Vilapiscina.
Instal·lacions de climatització. Barcelona.


HOOCKER SYNTHESIA ESPAÑOLA GROUP
Implantacions industrials i emmagatzematge productes químics. Castellbisbal.BAYER POLIMEROS
Avaluacions ambientals, estudi de protecció contraincendis i legalitzacions d'aparells a pressió. Barcelona.